Scharf Instruments Maria Szkolnicka

1 adres firmy 59-323 Lubin
2 nip 6920203271
3 regon 004056055
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców; Produkcja narzędzi; Produkcja opakowań z metali; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja sprzętu sportowego; Produkcja gier i zabawek; Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;