Rovshan Roksana Kwaśnicka-Drozd

1 adres firmy 59-311 Lubin
2 nip 1251394528
3 regon 142320967
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z oprogramowaniem; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;