1 grudnia nowi radni miejscy złożą ślubowanie

1 grudnia nowi radni miejscy złożą ślubowanie
fot. Wikimedia Commons Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisarz wyborczy Stanisław Rączkowski swym postanowieniem zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej Legnicy na 1 grudnia.
istotne.pl rada miasta, legnica

Sesja rozpocznie się o godzinie 14:00 w sali 226 Urzędu Miasta (plac Słowiański 8).

Nowi radni złożą uroczyste ślubowanie. Dokonają także wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz składów 7 komisji statutowych Rady Miejskiej Legnicy.

UM Legnica/ii