Uczniowie więcej ćwiczą

Uczniowie więcej ćwiczą
fot. UM Legnica W legnickich szkołach znacząco spadła liczba decyzji o zwolnieniu z wychowania fizycznego, wydawanych przez dyrektora szkoły na podstawie zwolnień lekarskich czy zaświadczeń od rodziców.
istotne.pl sport, program, um legnica, wf

Ta dobra tendencja jest przede wszystkim efektem zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów placówek w różnorodne działania zachęcające uczniów do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego. Również wdrożenie „dobrych praktyk” w wielu szkołach, przyniosło oczekiwane efekty.

Podejmowane działania mają właśnie zapobiegać nadmiernym i nieuzasadnionym zwolnieniom z zajęć wychowania fizycznego. Zwłaszcza że prawie wszystkie szkoły w naszym mieście dysponują dobrą i nowoczesną bazą sportową. Legnica, wspierając akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji „Stop zwolnieniom z WF”, realizuje następujące programy: „Umiem pływać”, „Multisport”, „Mały Mistrz”.

  1. Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”. W ramach tego programu 237 uczniów kolejnych 4 szkół podstawowych już od września uczy się i doskonali umiejętności pływackie. Program finansowany ze środków Gminy Legnica oraz MSiT. Jest on uzupełnieniem realizowanego w Legnicy od wielu lat programu nauki i doskonalenia pływania dla uczniów legnickich szkół, realizowanego na 3 krytych basenach przez 10 miesięcy roku szkolnego.
    Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów
  2. Multisport – udział w programie biorą uczniowie z klas IV-VI z SP 1, SP 2 oraz SP 20 (ZS Integracyjnych). Zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu po 90 minut
  3. Mały Mistrz – udział w programie biorą Szkoły Podstawowe nr 4 i 6
    Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny.

Gmina Legnica od 2008 r. realizuje także miejski program Legnickiego Animatora Sportu, przeznaczając na ten cel rocznie około 190 tysięcy złotych. Bezpłatne zajęcia odbywają się w miesiącach od marca do listopada.

UM Legnica/ii