Radni powiatu

Jak głosować? Głosować można na jedną lub kilka pozycji co 10 minut dodając lub odejmując punkt (łapka w górę, łapka w dół). Po zaznaczeniu pozycji należy kliknąć na dole strony przycisk „Oddaj głos”. Ranking jest aktualizowany na bieżąco. W każdym miesiącu głosy liczymy od nowa.

Oznaczenia: liczba dodanych punktów | liczba odjętych punktów | liczba miesięcznych notowań, w których brała udział dana pozycja.

  • Andrzej Rokitnicki
  • Antoni Samborski
  • Jak Krawczyk
  • Jan Szczęsny Woydyłło
  • Janina Mazur
  • Janina Wągrodna
  • Jarosław Humenny
  • Joanna Józefczuk
  • Lilia Walasek
  • Mikołaj Bidnyk
  • Piotr Zawistowski
  • Robert Wierzbicki
  • Ryszard Niewiński
  • Stanisława Pakos
  • Tadeusz Hajduk
  • Władysław Olejnik
  • Zbigniew Trawka