Radni miasta

Jak głosować? Głosować można na jedną lub kilka pozycji co 10 minut dodając lub odejmując punkt (łapka w górę, łapka w dół). Po zaznaczeniu pozycji należy kliknąć na dole strony przycisk „Oddaj głos”. Ranking jest aktualizowany na bieżąco. W każdym miesiącu głosy liczymy od nowa.

Oznaczenia: liczba dodanych punktów | liczba odjętych punktów | liczba miesięcznych notowań, w których brała udział dana pozycja.

 • Anna Farmas-Czerwińska
 • Anna Płucieniczak
 • Benedykt Ksiądzyna
 • Bogumiła Słomczyńska
 • Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska
 • Ewa Czeszejko-Sochacka
 • Ewa Szymańska
 • Grażyna Pichla
 • Jacek Baczyński
 • Jacek Kiełb
 • Jan Kurowski
 • Jan Szynalski
 • Kazimierz Hałaszyński
 • Krzysztof Ślufcik
 • Lesław Rozbaczyło
 • Małgorzata Nowosielska
 • Paweł Frost
 • Piotr Sikorski
 • Piotr Żabicki
 • Ryszard Kępa
 • Sławomir Masojć
 • Sławomir Skowroński
 • Tyberiusz Kowalczyk
 • Wojciech Cichoń
 • Włodzimierz Tulejko