"Kamex" Usługi P. Pozarowe i Bhp -Grzegorz Żurawski

1 adres firmy 59-223 KROTOSZYCE
2 nip 6911913820
3 regon 021618962
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Badania i analizy związane z jakością żywności; Pozostałe badania i analizy techniczne; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;