Andrzej Partacz

1 adres firmy ul. Kościuszki 10, 59-230 Prochowice
2 nip 8991094413
3 regon 930810638