"Barkabis" Bożena Barnaszewska

1 adres firmy 59-230 Prochowice
2 nip 8981085938
3 regon 932098612
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność związana z tłumaczeniami; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Nauka języków obcych;