Baryła S.C. Piotr Chmielewski

1 adres firmy ul. 22-go Lipca 1, 59-230 Prochowice
2 nip 6911802440
3 regon 022127166