"Syjo" Sylwester Zelny

1 adres firmy ul. Młodej Gwardii 2, 59-230 Prochowice
2 nip 9131528456
3 regon 933035341
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych; Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;