Piotr Bogus Group

1 adres firmy 59-230 Prochowice
2 nip 6941372257
3 regon 021448721
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Pozostałe zakwaterowanie; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność agencji reklamowych; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność detektywistyczna; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;