Jadwiga Granda Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi-Sklep Mięsny

1 adres firmy pl. Henryka Pobożnego 8, 59-241 Legnickie Pole
2 nip 6910007870
3 regon 390164452