P.P.H.U. "Pikolo" Piotr Styga

1 adres firmy 59-241 Koskowice
2 nip 6941506321
3 regon 390703831
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych; Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali; Produkcja metali szlachetnych; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja narzędzi; Produkcja pojemników metalowych; Produkcja opakowań z metali; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Tynkowanie; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Działalność pozostałych agencji transportowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;