P.H.U. Paris Wojciech Sowiński

1 adres firmy 59-241 Mikołajowice
2 nip 6912089783
3 regon 021888093
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych; Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Produkcja pozostałej odzieży dzianej; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność morskich agencji transportowych; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność obiektów sportowych;