Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe " Legbut " Czesław Pobiedziński

1 adres firmy 59-216 Kunice
2 nip 6910003949
3 regon 020431204
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja odzieży skórzanej; Produkcja odzieży roboczej; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Produkcja obuwia; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wydawanie książek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność agencji reklamowych; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;