Kordian Rekowski

1 adres firmy ul.Henryka Pobożnego 3, 59-222 Miłkowice
2 nip 6911943821
3 regon 390772789