"Kinga" Lucyna Wójciak

1 adres firmy 59-222 Miłkowice
2 nip 6911155348
3 regon 020279972
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja tkanin bawełnianych; Produkcja tkanin wełnianych; Produkcja dywanów i chodników; Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych; Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; Produkcja bielizny; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Produkcja pozostałej odzieży dzianej; Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych; Produkcja materaców; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność klubów sportowych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;