Ireneusz Petecki Biuro Inwestycji Kapitałowych Inwest

1 adres firmy 59-222 MIŁKOWICE
2 nip 6911489457
3 regon 390770715
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agencji pracy tymczasowej; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Działalność wspomagająca edukację; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;