Unique Karol Rupotacki

1 adres firmy ul. II Armii Wojska Polskiego 64A, 59-222 Miłkowice
2 nip 6912222779
3 regon 021805339
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Transport morski i przybrzeżny towarów; Transport lotniczy towarów; Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Przeładunek towarów w portach morskich; Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego); Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;