Genq Grzegorz Strałka

1 adres firmy ul.Cmentarna 1a, 59-222 Miłkowice
2 nip 6912374839
3 regon 020716579