P.H.U.Elektros Daniel Kołodziejczak

1 adres firmy ul. II Armii Wojska Polskiego 68C, 59-222 Miłkowice
2 nip 6912300462
3 regon 360680770