Dieseltronik Krzysztof Wanowski

1 adres firmy 59-222 Miłkowice
2 nip 6912167135
3 regon 020829094
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych; Produkcja samochodów osobowych; Produkcja autobusów; Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów; Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych; Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Pozostałe badania i analizy techniczne; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;