1. P.H.U. Profit Daniel Brodzki 2. Budopartner S.C.

1 adres firmy 59-216 Kunice
2 nip 6911143687
3 regon 390755259
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność fizjoterapeutyczna; Pozostała działalność związana ze sportem; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;