Import Eksport Maszyn Rolniczych i Budowlanych Regina Kazieczko

1 adres firmy SIEDLISKA 122 122, 59-222 MIŁKOWICE
2 nip 6941124306
3 regon 020399104
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja narzędzi; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Produkcja złączy i śrub; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków; Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;