Uniteq Łukasz Rojewski

1 adres firmy ul. Cegielniana 10, 59-222 Miłkowice
2 nip 6912022916
3 regon 021017671
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali; Produkcja prętów ciągnionych na zimno; Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja narzędzi; Produkcja pojemników metalowych; Produkcja opakowań z metali; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Produkcja złączy i śrub; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych; Produkcja motocykli; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Zakładanie stolarki budowlanej; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa obrabiarek; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność związana ze sportem; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;