Grzegorz Kleszcz

1 adres firmy ul. Ogrodowa 6, 59-220 Ziemnice
2 nip 6912173503
3 regon 022350728