Firma Handlowo Usługowa Wiesław Gliwa

1 adres firmy Kwiatowa 21, 59-216 Kunice
2 nip 6911391250
3 regon 390104645
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;