Gryszan Berbarda

1 adres firmy Różana 13, 59-216 Kunice
2 nip 6941477051
3 regon 021278220
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agencji pracy tymczasowej; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;