Ultrans Urszula Socha-Legawiec

1 adres firmy ul. Wiejska 77, 59-222 Miłkowice
2 nip 6911810592
3 regon 022266867
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność pozostałych agencji transportowych; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie;