Robert Materna

1 adres firmy ul. Legnicka 75, 59-216 Kunice
2 nip 6912194511
3 regon 021865778
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja pozostałych mebli; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność prawnicza; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność agencji reklamowych; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność fizjoterapeutyczna; Opieka dzienna nad dziećmi; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;