Ryszard Szuszkiewicz "Rms"

1 adres firmy Rynek 34, 59-225 Chojnów
2 nip 6912201174
3 regon 021858666
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii;