Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Drehan Agnieszka Hanc

1 adres firmy 59-225 Chojnów
2 nip 6912154925
3 regon 021730564
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury; Produkcja artykułów piśmiennych; Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; Introligatorstwo i podobne usługi; Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne; Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja gier i zabawek; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;