Autaruta.Pl. Kacper Ruta

1 adres firmy ul.Mieczysławy Ćwiklińskiej 19, 59-225 Chojnów
2 nip 6912243824
3 regon 020198989
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Działalność agencji reklamowych; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;