" i N V E S T O M " Tomasik Paweł

1 adres firmy UL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 59-225 CHOJNÓW
2 nip 6941071840
3 regon 390947757
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury; Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;