Zenon Naumczyk A B I

1 adres firmy ul.Grunwaldzka 6, 59-225 Chojnów
2 nip 6941315928
3 regon 022368361