Daria Pozorska Darus

1 adres firmy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 50, 59-225 Chojnów
2 nip 6912422337
3 regon 361148639
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych; Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich; Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;