Agnes Korczyński Krzysztof

1 adres firmy ul.Tadeusza Kościuszki 28, 59-225 CHOJNÓW
2 nip 6941044435
3 regon 390416037
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; Produkcja pozostałych mebli; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;