Kret i S-Ka Tadeusz Kret

1 adres firmy UL.FABRYCZNA 1, 59-225 CHOJNÓW
2 nip 6940010440
3 regon 390289053
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja narzędzi; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; Produkcja sprzętu instalacyjnego; Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych; Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów; Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność związana z oprogramowaniem; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;