Biuro Handlowo-Usługowe Agnieszka Jóźwiak

1 adres firmy ul. Piotrowicka 6, 59-225 Chojnów
2 nip 6941556046
3 regon 022527351
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja opakowań drewnianych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Przygotowanie terenu pod budowę; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność morskich agencji transportowych; Działalność pozostałych agencji transportowych; Hotele; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Przygotowywanie i podawanie napojów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;