Visarmateusz Demiańczuk

1 adres firmy - 34, 59-225 Chojnów
2 nip 6912414562
3 regon 022226359
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja elementów elektronicznych; Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Tynkowanie; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;