Pphu " E L E K T R O " Rystau Halina

1 adres firmy RYNEK 4, 59-225 CHOJNÓW
2 nip 6941166977
3 regon 020892649
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych; Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wytwarzanie energii elektrycznej; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;