Odi Technic Dariusz Ossoliński

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki 28, 59-225 Chojnów
2 nip 6911742608
3 regon 390493530