Andrzej Graban Grupa Handlowa F C F

1 adres firmy UL. POŁUDNIOWA 6, 59-225 Chojnów
2 nip 6941194560
3 regon 390743204
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających; Produkcja olejków eterycznych; Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja ceramicznych kafli i płytek; Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych; Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja zaprawy murarskiej; Produkcja cementu wzmocnionego włóknem; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja wyrobów ściernych; Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność prawnicza; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostałe badania i analizy techniczne; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Nauka języków obcych; Opieka dzienna nad dziećmi;