Radni miasta

Jak głosować? Głosować można na jedną lub kilka pozycji co 10 minut dodając lub odejmując punkt (łapka w górę, łapka w dół). Po zaznaczeniu pozycji należy kliknąć na dole strony przycisk „Oddaj głos”. Ranking jest aktualizowany na bieżąco. W każdym miesiącu głosy liczymy od nowa.

Oznaczenia: liczba dodanych punktów | liczba odjętych punktów | liczba miesięcznych notowań, w których brała udział dana pozycja.

 • Alicja Szklarska
 • Anna Bałkowska
 • Anna Ragiel
 • Bożena Wachowicz-Makieła
 • Danuta Wójcik
 • Ireneusz Łojek
 • Janina Ziętek
 • Józef Kusiak
 • Józef Rypiński
 • Krzysztof Kroczak
 • Krzysztof Mróz
 • Leszek Wrotniewski
 • Miłosz Sajnog
 • Oliwer Kubicki
 • Piotr Iwaniec
 • Piotr Miedziński
 • Piotr Paczóski
 • Rafał Piotr Szymański
 • Robert Obaz
 • Stanisław Dziedzic
 • Wojciech Chadży
 • Wojciech Łużniak
 • Zbigniew Ładziński