Szkolenie - metoda werbo-tonalna, wehikuł indywidualnego rozwoju

1 cena 300,00 zł
2 data dodania 2018-01-26
3 telefon kontaktowy XXX 9035

Szkolenia otwarte – zapraszamy do Wrocławia na szkolenie – oferta wiosna 2018 Dolnośląskiej Akademii Rozwoju

Szkolenia ogólnorozwojowe | Rozwój osobisty | Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej | Szkolenia otwarte skierowane do pracowników takich jednostek jak OPS, GOPS, MOPS, PCPR | Szkolenia dla pracowników DPS, ŚDS, WTZ | Szkolenia dla pracowników socjalnych | Szkolenia dla nauczycieli | Szkolenia dla pedagogów

Metoda werbo-tonalna
Szkolenie obejmuje 12 h dydaktycznych
Koszt szkolenia za 1 uczestnika – 300 zł brutto
Szkolenie ma charakter warsztatowy, obowiązuje strój sportowy
Miejsce szkolenia: Wrocław, ul.Powstańców Śląskich 58 c
Termin: 02-03.03.2018

Warsztaty ogólnorozwojowe z elementami autoterapii
WiR w DAR – już od marca zapraszamy na nasze warsztaty o tematyce rozwojowej – pogłębionej o elementy autoterapii. Wehikuł Indywidualnego Rozwoju czyli WIR – pozwala zwizualizować swoje relacje z samym sobą, swoje relacje z innymi, a także z przeszłością. Dzięki temu uczestnik warsztatów rozumie siebie i świadomie podejmuje ewentualne zmiany w swoim życiu prywatnym czy też zawodowym.
Więc jeśli zastanawiasz się
Jak żyć?
Czy zmienić coś w swoim życiu?
Jak rozłożyć akcenty w codziennych relacjach ?
Zapraszamy
Każdy warsztaty kończy się 30 minutową konsultacją indywidualną
Warsztaty prowadzone są przez trenerów -psychoterapeutow

Zgłoszenia i szczegóły: www.darschon.com/szkolenia-otwarte/
biuro.darschon@gmail.com