Pracownik ochrony Jelenia Góra

1 data dodania 2018-11-30
2 telefon kontaktowy XXX 3 757

Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o. z uwagi na rozwój firmy poszukuje pracownika na stanowisko:

Pracownik ochrony
Miejsce pracy: Jelenia Góra

Oferujemy:
umowę o pracę
stabilne zatrudnienie
stabilne warunki finansowe wraz z terminowością wypłat
dofinansowanie do leków dla osób niepełnosprawnych
dofinansowanie kosztów dojazdu dla osób niepełnosprawnych

Zarys obowiązków:
praca zmianowa - ochrona zleconych obiektów

Wymagania:
niekaralność
sumienność
odpowiedzialność

W związku z posiadanym statusem zakładu pracy chronionej oferujemy możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PU JAREXS Sp. z o.o. ul. Okólna 1a, 59-220 w Legnicy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazanym stanowisku, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do trzech (3) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.