Fuh Brukpol Sławomir Przystasz

1 adres firmy Żołnierska 24, 58-562 Podgórzyn
2 nip 6112195934
3 regon 020283130