"Ko-Mak" Roman Makowski

1 adres firmy ul.Żołnierska 89, 58-562 Podgórzyn
2 nip 6111296030
3 regon 230306778