Przedsiębiorstwo Renowacji Mebli Józef Pałka

1 adres firmy UL. KOŚCIUSZKI 1B, 58-573 PIECHOWICE
2 nip 6110050835
3 regon 230518546
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja szkła gospodarczego; Produkcja włókien szklanych; Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne; Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność związana z pakowaniem; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;